Almanya mı anayasa mı ikileminde kalırsak Almanya'nın anayasa yüzünden yok olmasına izin vermeyeceğiz. Friedrich Ebert

IV) 'OSMANLI SPARTAKİSTLERİ'

3) YURDA DÖNÜŞ SONRASI SOL MUHALAFETE KATKI