Özgürlük her zaman farklı düşünenlerin özgürlüğüdür. Rosa Luxemburg

III) DEVRİM SONRASI

3) WEIMER CUMHURİYETİ