Hareketin başına geçmemizin zamanı geldi, aksi takdirde imparatorluk anarşiye yenik düşecek. Philipp Scheidemann

III) DEVRİM SONRASI

3) WEIMER CUMHURİYETİ