Hareketin başına geçmemizin zamanı geldi, aksi takdirde imparatorluk anarşiye yenik düşecek. Philipp Scheidemann

II) DEVRİM SÜRECİ

5) KPD'NİN KURULUŞUNDAN 'SPARTAKÜS AYAKLANMASI'NA