Özgürlük her zaman farklı düşünenlerin özgürlüğüdür. Rosa Luxemburg

II) DEVRİM SÜRECİ

5) KPD'NİN KURULUŞUNDAN 'SPARTAKÜS AYAKLANMASI'NA