Hareketin başına geçmemizin zamanı geldi, aksi takdirde imparatorluk anarşiye yenik düşecek. Philipp Scheidemann

TARİHSEL SÜREÇ

DÖNEMSEL KESİTLERİYLE ALMANYA DEVRİMİ