Özgürlük her zaman farklı düşünenlerin özgürlüğüdür. Rosa Luxemburg

DEVRİMİN BEŞİĞİ DÜNYA SAVAŞI HEZİMETİ

DERS VE İBRET KAYNAĞI BOLŞEVİKLERİN ZAFERİ

REFORMİZM VE MAKSİMALİZM ARASINDA ALMANYA DEVRİMİ

DEVRİMCİ DALGA OSMANLI KIYILARINDA: OSMANLI SPARTAKİSTLERİ

1918-1919 ALMANYA DEVRİMİ

SOSYALİST DÜNYA DEVRİMİ HAYÂLİNDEN LİBERAL DEMOKRATİK CUMHURİYET HAYÂLİNE
MÜESSES NİZAMLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE SOSYAL DEMOKRASİNİN ZAFERİNDEN
NAZİZMİN YÜKSELİŞİNE

 

Birinci Dünya Savaşı sonrası dünyada yaşanan önemli gelişmelerin başında gelen birkaç aylık Almanya Devrimi (1918-19) sürecini ve dönemin önemli aktörlerini anlatmak için hazırlanan bu kapsamlı çalışma, hem genelde dünya tarihini hem de  bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşananları doğru anlamak için gerekli olduğunu düşündüğümüz önemli olgusal bilgiler ve çözümlemeler içermektedir.

Bazılarına göre 'Dünya Devrimi' hayalinin doruğa çıktığı ve hızla hezimete uğradığı bir dönemde yaşanan Almanya Devrimi (1918-19), yirminci yüzyılda yaşanacakları anlamak için iyi bilinmesi gereken, derslerle dolu, önemli başlangıç olaylarından biridir.

Devrim süreçleri başta olmak üzere genelde sol siyasette (bazen hiç geçmeyen bir 'çocukluk hastalığı' olarak) yaşanan radikalizm yarışının ve maksimalizm tutkusunun yol açtığı sonuçları incelemek için Almanya Devrimi deneyimi adeta bir laboratuvar özelliğine sahiptir.

Almanya'da sosyalist devrim hayalinin çöküşüne ve liberal demokratik cumhuriyet hayalinin yükselişine tanıklık eden Weimar Cumhuriyeti'nin kuruluş hazırlıklarını içinde barındıran bu süreç, kimilerine göre sonraki Nazi Almanyası'nın köklerini de içinde taşımaktadır. Ebert liderliğindeki sosyal demokrat hareketin daha yolun başında müesses nizamla işbirliği yaparak işlediği 'günah'ların bu gelişmedeki payı da günümüzde artık çok iyi bilinmektedir.

Kısaca, yirminci yüzyıl Almanya tarihini ve genelde dünya tarihini anlamak için önemli ipuçlarıyla dolu, karmaşık bir süreç söz konusudur...